Träslag för husbygge

När man ska bygga sitt eget hus är träslaget väldigt viktigt att ge en extra tanke. Det finns nämligen de träslag som är mer lämpade för husbygge och dem som är mindre lämpade. Något som är väldigt vanligt är att man använder sig av olika typer av träslag på olika ställen på huset. Detta dels för att det ska bli mer tåligt men också för att det kan bli riktigt snyggt att kombinera olika träslag. Man kan då ge huset en särskild karaktär, som brukar vara väldigt önskvärt.

Träslag som är bra respektive mindre för husbygge

Träslag för husbygge

De allra mest använda samt mest lämpade träslagen att bygga ett hus med är tall och gran. För att ett hus inte ska ruttna måste träet vara tillräckligt beständigt samt tåla fukt. Det finns vissa träslag som inte tål fukt särskilt bra, exempelvis lönn, ask och björk. Det finns förutom detta även andra orsaker till att vissa träslag är sämre för husbygge än andra. Exempel på anledningar är att det kan bli väldigt dyrt, att det kan vara svårt att såga eller spika i det eller att träslaget inte håller formen. Då kan det bli andra sorter som klassas som ”sämst” att bygga hus med, förutom lönn, ask och björk. Anledningen till att gran är så bra att bygga med är för att det har det starkaste och beständigaste virket. Om granen får chans att torka upp efter regnskurar som skett har granen en mycket god hållbarhet. När det gäller husbygge är det vanligt att gran används till stolpar samt bjälkar. Ett annat träslag som är bra till husbygge är asp. Aspen ger nämligen ett virke, som efter att det torkat, är relativt hårt och starkt, trots att det är ett lätt virke. Vid husbygge är det därmed vanligt att man använder sig av träslagen gran, tall samt asp.

Kan gammalt virke användas?

Man kan faktiskt med fördel använda sig av gammalt trä men bara om det inte är skadat av till exempel svamp, röta eller insekter. Det måste dessutom demonteras med extra försiktighet. Planerar man att hyvla träet krävs eventuellt en stor och krävande arbetsinsats för att rensa träet från gammal spik och kanske även färg, om det har varit ett golv kan man behöva rensa det från intrampat grus. Det går utmärkt att återanvända ytterpanel av gran eller furu om inte solen och vädret tagit för hårt på träet. En tunn granpanel är dock normalt väldigt spröd och bör därmed kilas loss försiktigt. Något som också ofta kan återanvändas är åsar och golvbrädor. Man kan säga att det mesta i ett gammalt hus kan återanvändas, däremot måste man bedöma från fall till fall vad de olika sakerna duger bra till. Att återanvända virke är dessutom mindre kostsamt än att använda nytt.